Vi ser ett behov av utökad service.

LEDARE|  Fler och fler ansluter sig till skaran av företag som kontinuerligt följer upp sina resultat i butik genom att mäta kundupplevelsen och nyckeltal som alla medarbetare i butikerna kan påverka varje dag. Tydliga mål och förväntningar på vad som förväntas av alla är ”hemligheterna” bakom resultatdriva butiker.


Det handlar om att sälja mer till fler med högre lönsamhet hela tiden. Men för det krävs det att medarbetarna trivs och att kunderna gillar butiken. En av grundbultarna i ett framgångsrikt företag är alltid människors engagemang, både hos kunder och medarbetare. Det börjar alltid med medarbetarna med ägare och ledning som förebilder.

Många människor som arbetar inom detalj- och fackhandeln känner sig inte tillräckligt delaktiga, då det mesta bestäms av ledning och huvudkontor.

Det blir allt viktigare att konkurrera med servicen i butikerna när produkterna blir allt mer lika. Service är ett stort begrepp som sträcker sig från parkeringar, öppettider, butiksmiljö till vad som händer i själva mötet företagets personal. Vad som gör vissa butiker extra framgångsrika är drivkraften att lyssna på kunden och hela tiden utveckla servicen och på det sätt som den ges.

Det räcker inte att titta på vad andra butiker och kedjorna gör, och göra samma saker som dom. Det gäller att släppa loss kreativiteten och våga vara en skillnad utifrån det varumärket man är. Kunderna blir allt mer kunniga och krävande utifrån vad hon eller han får och på vilket sätt.

Många företag har inte bestämt sig om vad servicen i minsta detalj ska innehålla, och än mindre hur denna ska ges av alla medarbetarna som möter alla kunder varje dag. Vissa butikskoncept är manualstyrda andra inte. Man kan bli framgångsrik på olika sätt, men det centrala är att låta alla medarbetarna vara delaktiga och att alla vet vad som förväntas av dom.

Alla gillar att få beröm när man gjort något bra, men då måste också alla förstå vad som är önskade resultat och beteenden så att man i sitt görande kan fokusera sin energi åt rätt håll. Betydelsen av att mäta och följa upp det som är viktigt och påverkbart i det egna arbetet är väsentlig.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *